Історія


ГО «Спілка освітян України» (ГО СОУ), згідно з її Статутом, є національною всеукраїнською спілкою, що об’єднує освітян та інших працівників галузі, які професійно займаються освітянською, науковою, виховною діяльністю.

Спілка є суб’єктом творчої діяльності, незалежною громадською неприбутковою позапартійною організацією.

Основною метою діяльності організації є захист прав і свобод освітян, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів; забезпечення захисту законних прав та інтересів всіх соціальних, вікових, національних верств населення; захист конституційних прав та свобод членів Громадської організації та інших громадян; сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права в територіальній громаді; сприяння формуванню індивідуальної правової і політичної свідомості й культури, розвиткові освітньої професії, розвитку правової культури та правосвідомості суб’єктів права, задоволенню та захисту прав і спільних інтересів членів організації та інших громадян.

Найвищим керівним органом Спілки є збори (скликаються один раз на рік), які звітують про проведену роботу та спільні плани на рік, затверджують Кодекс професійної етики українського освітянина.

Виконавчим робочим органом є секретаріат, склад якого обирається керівництвом.

СОУ на 30 грудня 2017 року налічує 160 індивідуальних та 18 колективних членів.

СОУ співпрацює з міжнародними організаціями й установами, українськими державними структурами й інституціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації та іншими.

СОУ проводить конференції, круглі столи, громадські слухання з питань стану, перспектив розвитку освіти та реформування галузі, бере активну участь у підготовці змін до законодавства в освітянській та науковій сфері, надає юридичну підтримку спілчанам з питань професійної діяльності, є співорганізатором різноманітних форумів, фестивалів, акцій, прес-турів, семінарів тощо.

СОУ є засновником премій і творчих конкурсів, нагород.