Керівництво


О.О.Марченко

Марченко
Олександр Олександрович
Почесний голова Спілки освітян України

народний депутат України

В.В.Вербицький

Вербицький
Володимир Валентинович

Голова Спілки освітян України

доктор педагогічних наук, професор, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України

Шановні колеги!
Вітаємо Вас на сайті ГО «Спілка освітян України». Ця організація створена з метою захисту прав і свобод всіх освітян, задоволення їхніх суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, а також забезпечення захисту законних прав всіх вікових, національних, верств населення.
Наше товариство покликане захищати конституційні права та свободи як членів Спілки, так і інших громадян. Ми повинні сприяти розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права у територіальній громаді, формувати індивідуальну правову і політичну свідомість та культуру, а також розвивати професію вчителя та задовольняти захист прав і спільних інтересів членів організації та інших громадян.
Перед Спілкою постають важливі та вкрай актуальні питання, такі як реалізація світової стратегії сталого (збалансованого) розвитку в галузі освіти, сприяння організації і проведенню зустрічей, круглих столів, семінарів, виставок, фестивалів, форумів, надання консультацій, залучення експертів у галузі освіти і психолого-педагогічної науки; сприяння реалізації просвітницьких, соціальних, екологічних, біологічних проектів та надання підтримки іншим організаціям в реалізації проектів, спрямованих на виконання мети ГО; організація та проведення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, проведення для освітян курсів підвищення кваліфікації, сертифікації вчителів тощо; сприяння соціальному, законодавчому захисту освітян, науковців, учнів, студентів, аспірантів та інших працівників галузі; здійснення необхідних заходів для всебічного покращення матеріального становища, матеріально-технічного розвитку навчально-виховних закладів і наукових установ незалежно від форми їх власності; сприяння докорінному відновленню та вдосконаленню педагогічної освіти; проведення необхідних заходів для впливовості та оновлення змісту, зростання якості освіти; сприяння демократизації, гуманітаризації, гуманізації освіти, впровадженню толерантної педагогіки та державно-громадського управління галуззю, вдосконаленню її структурної організації; впровадження в навчально-виховний та науковий процес ефективних методів, технологій, вітчизняного і зарубіжного інноваційного досвіду; заохочення талановитої молоді – педагогів, вчених, обдарованих докторантів, аспірантів, студентів, учнів – для збереження інтелектуально-творчого потенціалу; надання пріоритету інтелектуальному розвиткові, патріотичному, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді та інші не менш важливі завдання.
У нинішні нелегкі для України часи, саме за освітянами стоїть важлива відповідальність за те, аби виховати освічене, морально і духовно усвідомлене, відповідальне за себе і свою державу майбутнє покоління.
Виклики часу та реалії сучасності вимагають соціального, законодавчого захисту освітян, науковців, учнів, студентів, аспірантів та інших працівників галузі, що сприяє захисту прав соціальних груп громадян, зокрема пенсіонерів, дітей війни, учасників ВВВ, учасників бойових дій, учасників, постраждалих, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інвалідів, що постраждали в результаті вищезазначеної аварії, а також постраждалих воїнів, що виконували інтернаціональний обов’язок в Афганістані, що виконували національний обов’язок в Україні під час бойових конфліктів, та членів сімей осіб, які загинули у вказаних вище подіях, що є одним із пріоритетних завдань ГО.
Саме відповідальність один за одного, взаємодопомога та освітянське братерство повинно бути поставлено членами ГО за основу своєї діяльності та практичної роботи.
Лише спільна робота членів Спілки освітян України, від рядового вчителя до видатного професора та академіка, дасть змогу змінити наявний стан справ в освітянській галузі та значно посилить місце педагога в суспільстві і державі.

Г.І.Захарченко

Захарченко
Галина Іванівна

Перший заступник голови Спілки освітян України

генеральний директор УІВЦ «Галактика», член Національної спілки журналістів України

У кожному освітянині криються потенційні різносторонні можливості, які працюють не тільки на розвиток учнів, а й на розвиток суспільства. Ви несете в своєму серці турботу про те, як спільно зі своїми учнями досягти успіху, як виховати в кожній особі Людину, здатну творити своє життя.
На основі спільної мети і завдань, які сьогодні постали перед освітянами, створено ГО «Спілка освітян України». Саме об’єднавшись, разом ми будемо шукати шляхи здійснення реформування галузі, проводити заходи різних форм спілкування та обміну досвідом, захищати свої права та інтереси, позитивно впливати на зміни в суспільстві заради єдиної мети – розвитку освіти та країни в цілому.
Тільки згуртовані однодумці спільно можуть донести свої ідеї до суспільства та подолати всі перешкоди на шляху до успіху.
Від нашої активної позиції, реальних дій залежить майбутнє. Не стійте осторонь, змінюйте навколишній світ, наповнюйте його добрими справами.
Попереду багато труднощів, але свята віра обов’язково переможе. Об'єднавшись, ми зможемо змінити світ на краще, побудувати нову сильну, успішну та процвітаючу Україну!

Н.І.Семенченко

Семенченко
Наталія Іванівна

Заступник голови Спілки освітян України

заступник генерального директора УІВЦ «Галактика»

«...Який важливий, великий і священний час вихователя: в його руках доля усього життя людини», – в цих словах В.Г.Бєлінського весь сенс професії вихователя, вчителя. Завдання педагога не просто вкласти в голови своїх учнів правила пунктуації або теорему Піфагора, а й навчити розуміти світ і мати власну думку. Професія, яку ви обрали, поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, вона - безцінна! Всі свої знання, силу та досвід ви вкладаєте в свою справу.
Спілка освітян України ставить перед собою мету показати світові досвід кожного педагога, висвітлити проблеми та допомагати у їх вирішенні, надавати всебічну підтримку новаторам та початківцям, а загалом – об’єднати в потужну, діючу організацію не тільки навчальні заклади та наукові установи, а й кожного представника галузі – від учня до академіка.
Запрошую всіх активних, небайдужих представників освітянсько-наукової галузі до співпраці. Тільки спільними зусиллями професіоналів можливо творити майбутнє та впливати на сьогодення!
Нехай ваша нелегка, але така важлива справа цінується, шанується і щедро винагороджується. Нехай крупиці знань, з яких формується повноцінний розумовий багаж, міцно осідають у головах ваших вихованців. Бажаю вам відмінного самопочуття і простого людського щастя!

Правління

І.Д.Бех

Бех
Іван Дмитрович
Член Правління

академік Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Є.А.Харьковщенко

Харьковщенко
Євген Анатолійович
Член Правління

завідувач кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професор

Р.В.Греба

Гребa
Роман Володимирович
Член Правління

заступник міністра освіти і науки України

Древаль
Віктор Юрійович
Член Правління

заступник директора Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування – начальник відділу нормативно-методичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Міністерства соціальної політики України

Н.І.Кириленко

Кириленко
Наталія Іванівна
Член Правління

викладач біології, практичний психолог Баришівського НВК «Гімназія – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

В.В.Сіпій

Сіпій
Володимир Володимирович
Член Правління

вчитель фізики та інформатики Спеціалізованої школи № 2 Подільського району

Г.М.Таргонський

Таргонський
Григорій Миколайович
Член Правління

начальник Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

О.І.Фасоля

Фасоля
Олег Іванович
Член Правління

директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

С.І.Кубів

Кубів
Степан Іванович
Член Правління

перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі

В.П.Казарін

Казарін
Володимир Павлович
Член Правління

ректор Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Березюк
Олег Іванович
Член Правління

заступник начальника відділу Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

В.П.Пилипишин

Пилипишин
Віктор Петрович
Член Правління

український політик, лідер громадського руху «Кияни передусім»

А.В.Пугач

Пугач
Анжеліна Володимирівна
Член Правління

кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу «Рідна школа»

О.В.Петров

Петров
Олег Володимирович
Член Правління

народний депутат України, голова правління Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»